Våra verksamheter


På Loarp vill vi på bästa sätt förvalta ett gediget arv och vidareutveckla genom att våga skapa nytt. Det gör vi genom att gräva där vi står. Gården och jordbruket är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter. En solid jordbruksverksamhet gör att vi kan fortsätta titta på expansion och tillväxt inom nya områden.

 • troskning
 • Hästar
 • Tröskning
 • Gårdsskylt1

Jordbruk


Loarps Gård driver ca 800 ha jordbruksmark på den skånska slätten strax utanför Landskrona. Vi odlar konventionella jordbruksgrödor såsom vete, maltkorn, raps, ärtor och sockerbetor. För att möta marknadens efterfrågan och våra egna krav på god lönsamhet samarbetar vi med Lantmännen i nya projekt för odling av utsädeshavre och den nyare grässorten rörsvingel.

Professionell driftsledning och kunnig personal i kombination med ett maximerat utnyttjande av maskiner har bidragit till en stabil ekonomisk grund och god lönsamhet. För att lyckas i vårt arbete producera och distribuera högkvalitativa spannmålsprodukter av jämn standard lägger vi vikt vid noggranna markanalyser, kvalitativ rådgivning och hållbar och varierande växtföljd. Sedan återstår det faktum att vi som bönder måste lita till vädrets makter så under åren har vi begåvats med en stor portion is i magen.


Placeholder

Förädling av jordbruksgrödor


Utöver produktion och produktionsresultat, försöker vi att ha örat mot marken genom att vara marknadsinriktade och lyssna på vad konsumenterna vill ha. Inom Loarp AB arbetar vi nu med att se vilka nya vägar vi kan ta i förädlingen av spannmål. Här har vi bra saker att uträtta och utveckla.

Skötselavtal


Vi driver och åtar oss vidare rena skötselavtal och nya arrenden. Vi erbjuder körslor såsom sådd, tröskning och sprutning.

 • Connector.Connector.

  Kontakt

  För frågor och information rörande jordbruk och maskintjänster, vänligen kontakta: Gårdsmästare Johnny Hansen +46 707-68 58 58. gardsmastare@loarp.com

LagerhållningPlaceholder

Säkra lager

Sedan 2006 bedriver vi lagerverksamhet av fordon och farkoster inom Loarp AB på uppdrag av bland andra Polisen, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i Skåne. Denna verksamhet startades efter en inventering kring hur vi bättre kunde utnyttja våra ekonomibyggnader. För ändamålet uppfördes också två nya hallar om 8000 kvm.


 • Connector.Connector.

  Kontakt

  För kontakt och vidare information om lagerverksamheten, vänligen kontakta: Lagerchef Thomas Johansson tel. +46 0734-02 08 01, e-post lager@loarp.com

Bioenergiproduktion


Skånes egen pelletsfabrik

Loarp Energi AB är en ny del av Loarp AB har sedan starten 2013 byggt upp en modern pelletsfabrik med en årskapacitet över 20,000 ton. Fokus ligger nu på fortsatt tillväxt och ökad produktion för att fortsätta på den inslagna banan som etablerad aktör på den svenska pelletsmarknaden med fokus på Öresundsregionen.Placeholder

Uthyrning av bostäderPlaceholder

Nära allt

Beläget mellan Landskrona och Helsingborg kan Loarp erbjuda sina hyresgäster ett lantligt boende med god standard och ett fördelaktigt läge. Gården omfattar två hyreshus med två lägenheter vardera samt ytterligare två gårdsfastigheter. Husen är renoverade, utrustade med kompletta vitvaror och hyrs ut med varmhyra. Uppvärmning sker idag genom jordvärme och kommer inom snar framtid att kopplas på gårdens bioenergipanna. Bostäderna har tillgång till trädgård och möjlighet att hyra stallplats finns. Lediga bostäder annonseras under Aktuellt.


 • Connector.Connector.

  Kontakt

  För ytterligare information eller frågor kring uthyrning, vänligen kontakta: Wiveka Krantz +46 707-17 11 75 wiveka.krantz@loarp.com

Biodling


Under våren 2016 kommer en ny biodling att etableras på Loarps marker. I samarbete med biodlare Lars-Göran Simón kommer honung från Loarp att börjas säljas till sommaren.


Placeholder

Möten & Matlagningskurser


Placeholder

Lilla Kockeriet är ett initiativ som drivs av Wiveka Krantz som arrangerar matlagningskurser för främst små kockar och också större med intresse för god mat och lokalt producerade råvaror från bygden.