TraktorPower november 2016:
traktorpower16

ATL september 2014:
ATL1420A006v1.pdf

Tidningen Hallå 2015

Lokaltidningen Svalöv Landskrona november 2013