Om Loarp


Loarp är en släktgård och ett familjeföretag med rötterna i växtodling och den gröna näringen. Verksamheterna på Loarps Gård spänner idag över växtodling, lager, transport och energiproduktion. Här driver vi ett modernt jordbruk med odling och förädling av spannmål, lagerverksamhet för myndigheter och produktion av förnybart biobränsle i form av träpellets.

Gården och jordbruket är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter. En solid jordbruksverksamhet gör att vi kan fortsätta titta på expansion och tillväxt inom nya områden.

Utöver produktion och produktionsresultat, försöker vi att ha örat mot marken genom att vara marknadsinriktade och lyssna på vad konsumenterna vill ha. Inom Loarp AB arbetar vi nu exempelvis med att se vilka nya vägar vi kan ta i förädlingen av spannmål. I dotterbolaget Loarp Energi AB producerade vi förnybart biobränsle till villakund, företag och industri. Idag hyser den gamla fabriken moderna kontors- och möteslokaler.

Vi strävar helt enkelt mot att vara ett riktigt bra exempel på hur man på olika sätt kan bygga och vidareutveckla verksamheter på en klassisk jordbruksgård.

Företaget & vår affärsidé


Loarp AB startades 2002 av Petter Krantz vid övertagandet av familjegården Loarp i Svalövs kommun. Vi är ett entreprenörsdrivet familjeföretag verksamma inom jordbruk, bioenergi och lagerhantering.


Vi drivs av utmaningen att hitta och skapa nya möjligheter av givna förutsättningar. Det har kommit att bli  vår affärsidé. Att kombinera de tillgångar vi har till buds på nya sätt. Som företagare har vi också blivit varse hur lite tur, bra tajmning och viss talang kan vara avgörande för framgång.Vårt mål är att fortsätta växa som jordbruksföretag med rationell växtodling och också utveckla företagets tjänster inom ytterligare områden. Vi har redan kommit en liten bit på väg.

Sponsring


Vi vill stötta där vi kan och är stolta sponsorer till ett urval av lokala föreningar och initiativ.

Momenta
Team Rynkeby
Tågarps Idrottsklubb TAIK
Billeberga Fotbollsklubb
Erica Sjöström, fälttävlansryttare
Anna Nilsson, fälttävlansryttare

Miljöarbete


Vi utvecklar och arbetar fortlöpande med gårdens miljöarbete. I miljöpolicyn har vi fastställt riktlinjerna för vårt miljöarbete i verksamheterna och vi arbetar återkommande med utbildning av personal och förebyggande åtgärder.

Media


Vi har haft äran att få delta i olika reportage och artiklar på olika teman i olika sammanhang genom åren. Ett urval av dessa hittar du här.

Historik


Placeholder
Placeholder

Kort historik om gården

Loarp var från början en by som på mitten av 1800-talet skiftades i arvet efter en major Henrik Walter Berg von Linde. År 1851 lades gårdar i Sireköpingen samman och blev tillsammans Loarps gård.

Loarps gård blev en av tidens många s k plattgårdar, ett uttryck som kommer från franska ”Maison plate”, vilket fritt kan översättas till obefäst herrgård. Plattgårdarna var stora annexgårdar som ersatte avhysta byar och vars syfte var stordrift och effektivisering. På många sätt blev de till nytta även för övriga bönder i trakten och deras odlingsmetoder blev mönster.

Loarps Gård var fram till år 1916 en del av Dufveke Gods då gården köptes av Christian Olsson, farmors far till nuvarande ägare Petter Krantz. Loarps Gård har till dags datum omfattat såväl spannmålsodling som djurhållning och var en av de allra första gårdarna i Skåne att satsa på grisuppfödning i större skala.

Sedan 2003 äger och driver Petter Krantz med fru Wiveka och barn Loarps Gård.


Medarbetare


Ett företag är inte bättre än sina medarbetare. Det är en kanske utnött men väl beprövad sanning som vi värderar högt. I en mindre organisation såsom Loarp, spelar alla medarbetare en oerhört viktig och avgörande roll inom respektive ansvarsområde. Vi är idag ca 12 kollegor inom Loarps olika verksamheter.


Petter Krantz

VD / Delägare

Wiveka Krantz

Delägare

Eva Hansen

Ekonomiansvarig Loarp AB

 

Jonny Hansen

Rättare Loarps Gård

Lediga tjänster
  • Vi har för tillfället inga lediga tjänster

    För kontakt eller frågor kring tjänster, vänligen kontakta: Petter Krantz +46 704-94 04 96 petter.krantz@loarp.com