Vi är ett entreprenörsdrivet familjeföretag


Loarp AB startades 2002 av Petter Krantz vid övertagandet av familjegården Loarp i Svalövs kommun. Vi är ett entreprenörsdrivet familjeföretag verksamma inom jordbruk, bioenergi och lagerhantering.

Vårt mål är att fortsätta växa som jordbruksföretag med rationell växtodling och också utveckla företagets tjänster inom ytterligare områden. Vi har redan kommit en liten bit på väg.


Image
Image

Jordbruk och växtodling


Loarps Gård driver ca 1300 ha jordbruksmark på den skånska slätten strax utanför Landskrona. Vi odlar konventionella jordbruksgrödor såsom vete, maltkorn, raps, ärtor och sockerbetor.
För att möta marknadens efterfrågan och våra egna krav på god lönsamhet samarbetar vi med Lantmännen i nya projekt för odling av utsädeshavre och den nyare grässorten rörsvingel.
För att lyckas i vårt arbete lägger vi stor vikt vid noggranna markanalyser, kvalitativ rådgivning och hållbar och varierande växtföljd.


Placeholder
Placeholder

Ett modernt och innovativt jordbruk


På Loarps gård bedriver vi idag ett modernt jordbruk med odling och förädling av spannmål, lagerverksamhet av förnybart biobränsle i form av träpellets. Vi vill förvalta ett gediget arv och vidareutveckla genom att våga skapa nytt. Det gör vi genom att gräva där vi står. Gården och jordbruket är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter. En solid jordbruksverksamhet gör att vi kan fortsätta titta på expansion och tillväxt inom nya områden.

En stabil ekonomisk grund och god lönsamhet


Professionell driftsledning och kunnig personal i kombination med ett maximerat utnyttjande av maskiner har bidragit till en stabil ekonomisk grund och god lönsamhet. För att lyckas i vårt arbete producera och distribuera högkvalitativa spannmålsprodukter av jämn standard lägger vi vikt vid noggranna markanalyser, kvalitativ rådgivning och hållbar och varierande växtföljd. Sedan återstår det faktum att vi som bönder måste lita till vädrets makter så under åren har vi begåvats med en stor portion is i magen.

Placeholder
Placeholder

Vi lyssnar på marknaden


Utöver produktion och produktionsresultat, försöker vi att ha örat mot marken genom att vara marknadsinriktade och lyssna på vad konsumenterna vill ha. Inom Loarp AB arbetar vi nu exempelvis med att se vilka nya vägar vi kan ta i förädlingen av spannmål. I dotterbolaget Loarp Energi AB producerade vi förnybart biobränsle till villakund, företag och industri. Idag hyser den gamla fabriken moderna kontors- och möteslokaler.

Vi strävar helt enkelt mot att vara ett riktigt bra exempel på hur man på olika sätt kan bygga och vidareutveckla verksamheter på en klassisk jordbruksgård.

Skötselavtal


Vi driver och åtar oss vidare rena skötselavtal och nya arrenden. Vi erbjuder körslor såsom sådd, tröskning och sprutning.


Placeholder
Placeholder

Vi är ett energismart företag


Vi har deltagit i ett nätverk där vi, tillsammans med andra företag, har arbetat för en smartare energianvändning. Det gör att vi kan fokusera mer på att utveckla våra erbjudanden samtidigt som vi också ser till att värna om klimatet. Vi ser fram emot att använda de erfarenheter vi fått med oss från nätverket i vårt fortsatta energiarbete. Nätverket har fått stöd från Energimyndigheten, Tillväxtverket och Jordbruksverket.