Om Loarp


Loarp är en skånsk släktgård och ett familjeföretag med rötterna i växtodling och den gröna näringen. Verksamheterna här på Loarp spänner idag över växtodling, lager, transport och fastighetsutveckling. Här driver vi ett modernt jordbruk med odling och förädling av spannmål, har lagerverksamhet på uppdrag av myndigheter och företag och uthyrning av kontors och möteslokaler.

Gården och jordbruket är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter. En solid jordbruksverksamhet gör att vi kan fortsätta titta på expansion och tillväxt inom nya områden.


Image
Image

Ett modernt jordbruk


På Loarps gård driver vi idag ett jordbruk om ca 1300 ha mark med odling av spannmål. Vi vill förvalta ett gediget arv och också vidareutveckla genom att våga skapa nytt. Det gör vi genom att gräva där vi står. Gården och jordbruket är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter. En solid och sund jordbruksverksamhet gör att vi kan fortsätta titta på expansion och tillväxt inom nya områden. Vi arbetar för att kommande generationer ska ärva sunda jordar och ett hållbart företag att vidareutveckla och därför arbetar vi mot konkreta hållbarhets- och energimål bland annat i energieffektiviseringsnätverket EENet Skåne Lantbruk.


Med fötterna i myllan och örat mot marken


Utöver produktion och produktionsresultat, försöker vi att ha örat mot marken genom att vara marknadsinriktade och lyssna på vad köpare och konsumenter vill ha. Inom Loarp AB arbetar vi nu exempelvis med att se vilka nya vägar vi kan ta i förädlingen av spannmål.

Fram till 2019 producerade vi bioenergi i form av träpellets för industri, företag och privatkunder. Idag hyser den vackra gråstenslängan, som tidigare var platsen för pelletsproduktionen, moderna kontors- och möteslokaler för företag och företagare verksamma i Skåne.

Vi strävar helt enkelt mot att vara ett riktigt bra exempel på hur man på olika sätt kan bygga och vidareutveckla verksamheter på en klassisk jordbruksgård.


Image

Vi är en del av bygden där vi verkar


Sponsring


Vi vill stötta där vi kan och är stolta sponsorer till ett urval av lokala föreningar och initiativ.

  • Momenta
  • Team Rynkeby
  • Tågarps Idrottsklubb TAIK
  • Billeberga Fotbollsklubb
  • Anna Nilsson, landslagsryttare fälttävlan

Miljöarbete


Vi är en del av nätverket EENet Skåne Lantbruk där vi, tillsammans med ett tiotal andra lantbruksföretag, arbetar för en smartare energianvändning. Det gör att vi kan fokusera mer på att utveckla våra erbjudanden samtidigt som vi också ser till att värna om klimatet. Vi ser fram emot att använda de erfarenheter vi fått med oss från nätverket i vårt fortsatta energiarbete. Nätverket har fått stöd från Energimyndigheten, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Media


Vi har haft äran att få delta i olika reportage och artiklar på olika teman i olika sammanhang genom åren.

Historien om Loarps Gård

Kort historik om gården

Loarp var från början en by som på mitten av 1800-talet skiftades i arvet efter en major Henrik Walter Berg von Linde. År 1851 lades gårdar i Sireköpingen samman och blev tillsammans Loarps gård.

Loarps gård blev en av tidens många s k plattgårdar, ett uttryck som kommer från franska ”Maison plate”, vilket fritt kan översättas till obefäst herrgård. Plattgårdarna var stora annexgårdar som ersatte avhysta byar och vars syfte var stordrift och effektivisering. På många sätt blev de till nytta även för övriga bönder i trakten och deras odlingsmetoder blev mönster.

Loarps Gård var fram till år 1916 en del av Dufveke Gods då gården köptes av Christian Olsson, farmors far till nuvarande ägare Petter Krantz. Loarps Gård har till dags datum omfattat såväl spannmålsodling som djurhållning och var en av de allra första gårdarna i Skåne att satsa på grisuppfödning i större skala.

Sedan 2003 äger och driver Petter Krantz med fru Wiveka och barn Loarps Gård.


Placeholder
Placeholder

Medarbetare


Ett företag är inte bättre än sina medarbetare. Det är en kanske utnött men väl beprövad sanning som vi värderar högt. I en mindre organisation såsom Loarp, spelar alla medarbetare en oerhört viktig och avgörande roll inom respektive ansvarsområde. Vi är idag ca 8 kollegor inom Loarps olika verksamheter.

Petter Krantz

VD / Delägare


Wiveka Krantz

Gårdskontoret / Delägare


Jonny Hansen

Rättare Loarps Gård


Lediga tjänster

Vi har för tillfället inga lediga tjänster

För kontakt eller frågor kring tjänster, vänligen kontakta: Petter Krantz på telefon:<a href=”Telefon: +46 704-94 04 96 ">+46 704-94 04 96 </a> eller mail: <a href="mailto:petter.krantz@loarp.com">petter.krantz@loarp.com</a>