Skånsk släktgård

Loarp är en skånsk släktgård och ett familjeföretag på den skånska slätten mellan Landskrona och Helsingborg med rötterna i växtodling och den gröna näringen. Verksamheterna på Loarp spänner idag över växtodling, lager, transport, fastighetsutveckling, kontor och möten. Här drivs ett modernt jordbruk med odling av spannmål och andra grödor,lagerverksamhet på uppdrag av myndigheter och företag och uthyrning av kontors och möteslokaler. Gården och jorden är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter.

Ett modernt jordbruk

På Loarps gård driver vi idag ett jordbruk om ca 600 ha mark med odling av spannmål. Vi vill förvalta ett gediget arv och också vidareutveckla genom att våga skapa nytt. Det gör vi genom att gräva där vi står. Gården och jordbruket är grunden varifrån vi bygger våra nya verksamheter. En solid jordbruksverksamhet gör att vi kan fortsätta titta på expansion och tillväxt inom nya områden. Vi arbetar för att våra barn ska ta över sunda jordar och ett hållbart företag att vidareutveckla.

Med fötterna i myllan och örat mot marken

Utöver att ha fingrarna i jorden, lägger vi gärna örat mot marken för att lyssna in vad som kommer framöver. Som många andra företagare inom de gröna näringarna arbetar vi för att komplettera gårdens växtodling med nya affärsområden. Om våra och gårdens förutsättningar matchar en möjlighet ser vi ofta möjligheter att bygga vidare.

Fram till 2019 producerade vi bioenergi i form av träpellets för industri, företag och privatkunder. Idag hyser den vackra gråstenslängan, som tidigare var platsen för pelletsproduktionen, moderna kontors- och möteslokaler för företag och företagare verksamma i Skåne.

Vi strävar helt enkelt mot att vara ett av många exempel på hur man på olika sätt kan bygga och vidareutveckla verksamheter på en klassisk jordbruksgård.

Historien om Loarps Gård

Loarp var från början en by som på mitten av 1800-talet skiftades i arvet efter en major Henrik Walter Berg von Linde. År 1851 lades gårdar i Sireköpingen samman och blev tillsammans Loarps gård.

Loarps gård blev en av tidens många s k plattgårdar, ett uttryck som kommer från franska ”Maison plate”, vilket fritt kan översättas till obefäst herrgård. Plattgårdarna var stora annexgårdar som ersatte avhysta byar och vars syfte var stordrift och effektivisering. På många sätt blev de till nytta även för övriga bönder i trakten och deras odlingsmetoder blev mönster.

Loarps Gård var fram till år 1916 en del av Dufveke Gods då gården köptes av Christian Olsson, farmors far till nuvarande ägare Petter Krantz. Loarps Gård har till dags datum omfattat såväl spannmålsodling som djurhållning och var en av de allra första gårdarna i Skåne att satsa på grisuppfödning i större skala. Sedan 2003 äger och driver Petter Krantz med fru Wiveka och barn Loarps Gård.

Är du nyfiken på vad Gårdskontoret kan erbjuda dig?

För kontakt information och frågor vänligen kontakta: Wiveka Krantz tel +46 0707-17 11 75, e-post wiveka.krantz@loarp.com

Kontakta oss

Vi tycker både om att prata i telefon och att ses, minst gillar vi förstås e-post men det är ju praktiskt. Vi ser fram emot att höra av dig!

Adress:
Loarp AB
Loarps Gård
26875 Tågarp

Wiveka: 0707-171175
Petter: 0704-940496
E-post: info@loarp.com

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© Copyright - Loarp AB